🖼️ Micro CPU Monitor for Android 3.1 Giám sát CPU hiệu quả cho Android

🖼️
  • Phát hành: The Big Byte
  • Micro CPU Monitor for Android là ứng dụng quản lý CPU nhỏ gọn nhưng rất tiện ích dành cho Android. Ứng dụng này sẽ hiển thị thông tin về lưu lượng sử dụng CPU trên một thanh biểu đồ nhỏ trong góc màn hình điện thoại.
  • android Version: 3.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 55