🖼️ WinTK 3.2 Tối ưu hóa hiệu suất máy tính

🖼️
  • Phát hành: The Dev Software
  • WinTK là ứng dụng cho phép người dùng truy cập nhiều thông tin trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows để thu được số serial và quản lý các dịch vụ Windows quan trọng. Công cụ này khá hữu ích nếu bạn muốn xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết về nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
  • windows Version: 3.2.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 176