🖼️ Mazes & More cho iOS 1.3 Game thoát khỏi mê cung cổ điển gây nghiện

🖼️
  • Phát hành: The Solitaire, Mahjong and Sudoku Company
  • Mazes & More là một game trí tuệ giải đố tìm đường thoát khỏi mê cung. Trò chơi này  mang phong cách cổ điển với cơ chế điều khiển thú vị và bất ngờ.
  • ios Version: 1.3