🖼️
  • gPodder

  • gPodder sẽ cho phép cácnguồn podcast (RSS) cấp dữ liệu được đăng ký, kiểm tra các tập phim mới và cho phép các podcast được lưu tại local. Bạn có thể tải audio và nội dung vieo ("podcast") miễn phí từ Internet và xem nó trên máy tính hoặc trên thiết bị di
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu