🖼️
🖼️
  • ThuanViet Billard (64-bit)

  • Phần mềm được thiết kế theo đặc thù hoạt động kinh doanh các lĩnh vực: Bida (Bi-a), Cafe, Karaoke, nhà nghỉ… Sử dụng cực kỳ đơn giản, thao tác nhanh, gọn, chính xác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ThuanVietSM

  • Kế thừa toàn bộ các chức năng của ThuanVietCM, cộng thêm quản lý kho hàng nhập - xuất - tồn cũng như tính toán giá vốn và cảnh báo hàng tồn kho.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu