🖼️ Delayd cho iOS 1.4 Hẹn giờ gửi SMS, Email và chia sẻ mạng xã hội

🖼️
  • Phát hành: Tinyyo
  • Delayd for iOS là một tiện ích không thể thiếu cho người dùng bận rộn, giúp bạn hẹn giờ gửi tin nhắn SMS, Email hay đăng post trên mạng xã hội tự động và miễn phí từ iPhone, iPad, iPod Touch.
  • ios Version: 1.4