🖼️
🖼️
  • Cruz for Mac
  • Cruz lấy kết quả từ các trang web như Google rồi tìm kiếm các đường link, chuyển đổi các trang và hiển thị kết quả trên một thẻ trong CoverFlow cơ bản giống như Apple sử dụng trong iTunes.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Fake for Mac
  • Fake là một trình duyệt mới dành cho Mac OS X, giúp trang web tự động dễ dàng hơn. Chương trình này cho phép bạn kéo các hành động riêng lẻ sang một giao diện Workflow có thể chạy liên tục mà không cần tác động của con người. Các Fake Workflow bạn tạo có
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu