🖼️
  • 7 Billion Humans Game hay cho lập trình viên
  • Tự động hóa toàn bộ nhân viên văn phòng để giải các câu đố bên trong máy tính song song được tạo bởi chính… con người trong game mô phỏng 7 Billion Humans.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu