🖼️
🖼️
  • Kings Legion cho iOS

    Game chiến thuật xây dựng đế chế
  • Bạn đã sẵn sàng chơi Kings Legion với các game thủ khác trên toàn thế giới? Nhiệm vụ của người chơi là cứu vương quốc Nasland khỏi thế lực đen tối và khôi phục trật tự thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️