🖼️
🖼️
  • Instant Backup Sao lưu dữ liệu
  • Instant Backup cho phép bạn sao lưu các file quan trọng của mình rất nhanh chóng và dễ dàng từ/tới một mạng, CD-RW, ZIP, JAZ hoặc bất kì ổ cứng nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • All Image
  • Tạo các file ảnh của bất kì ổ đĩa nào (ổ USB, đĩa mềm, ổ đĩa cứng,...). Lưu lại file ảnh theo định dạng nén, không nén hoặc file thực thi exe bằng cách sử dụng một giao diện như wizard.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu