🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Duplicate Photo Finder Plus Phần mềm tìm và xóa ảnh trùng
 • Duplicate Photo Finder Plus là phần mềm tìm kiếm và xóa ảnh trùng lặp vô cùng hữu ích cho máy tính. Với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn sẽ không phải lo nặng bộ nhớ vì những tấm ảnh trùng nhau nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Date Time Counter
 • Date Time Counter (DTC) là chương trình gồm một máy tính và công cụ ‘Work Time’ được dùng để đếm tất cả ngày tháng và thời gian xảy ra các sự kiện quá khứ/tương lai dựa trên ngày giờ hiện tại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File & Folder Lister
 • File & Folder Lister (2FL) là chương trình được dùng để xuất thông tin thư mục/tập tin và có thể đáp ứng mọi yêu cầu đưa ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • KeyMusic
 • KeyMusic là chương trình giải trí hoàn toàn miễn phí có chức năng tạo âm thanh khi gõ bàn phím.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • PC WorkBreak
 • PC WorkBreak là phần mềm cung cấp cho bạn những nhắc nhở thích hợp để giảm nguy cơ bị căng thẳng liên tục.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Dupe File Finder 1.0
 • Dupe File Finder (D2F) có công cụng tìm và loại bỏ những file bị lặp có trong ổ trên máy bạn hoặc ổ mạng, nhờ thế giải phóng đáng kể không gian lưu trữ.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu