• Công ty: TTcom Media
🖼️
🖼️
  • Số Mệnh Online for Android Gieo quẻ đầu năm
  • Theo tục cũ, người đi chùa sau khi dâng lễ chọn lấy một quẻ thẻ thường làm bằng tre có ghi số hiệu hoặc ghi một câu ngắn gọn bằng tiếng Hán nêu tổng quát về cuộc đời, vận hạn của người rút quẻ trong năm đó rồi đến các thầy đồ luận giải.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu