🖼️ AdThwart Legacy 1.0 Add on chặn quảng cáo cho Google Chrome

🖼️
  • Phát hành: Ttjoseph
  • AdThwart là một tiện ích mở rộng cho Google Chrome giúp chặn các quảng cáo trên các trang web, giúp trải nghiệm web của bạn bớt khó chịu hơn.
  • windows Version: 1.0.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.848