🖼️ Hà Nội SmartCity cho iOS 1.1 Ứng dụng giám sát dịch COVID-19 của TP Hà Nội

🖼️
  • Phát hành: UBND TP Hà Nội
  • Hà Nội SmartCity cho iPhone là ứng dụng quản lý công dân của Thành phố Hà Nội cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như công ích, giáo dục, y tế để nhanh chóng tuyên truyền thông tin đến người dân.
  • ios Version: 1.1.17
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 626