🖼️
🖼️
  • Uconomix SnapLogger

    Ghi lại hoạt động máy tính
  • SnapLogger là ứng dụng cho phép bạn theo dõi thời gian sử dụng máy tính của bạn để bạn không bao giờ phải tự hỏi bạn đã sử dụng ngày của bạn như thế nào và ở đâu.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • uMark

    Ghi bản quyền hàng loạt lên ảnh
  • Vi phạm bản quyền là một vấn đề nan giải đối với các nội dung trên internet. Người ta cứ việc sao chép, sử dụng những thứ của người khác mà chẳng cần xin phép hay làm bất cứ điều gì tương tự.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu