🖼️
  • SD Tools cho Android Ứng dụng kiểm tra thẻ nhớ
  • Phần mềm SD Tools for Android giúp cho thiết bị Android có thể chạy trực tiếp để kiểm tra thông tin thực sự về thẻ nhớ. Nó sẽ giúp bạn thử cái thẻ trước khi bạn quyết định mua.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu