🖼️ Download to Dropbox for Chrome 0.1 Tiện ích chia sẻ tệp tin lên Dropbox

🖼️
  • Phát hành: Victor Costan
  • Download to Dropbox for Chrome là một tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt web Google Chrome, giúp đăng tải tệp trực tiếp từ trang web lên tài khoản Dropbox của mình.
  • web Version: 0.1.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 83