🖼️
  • Easy Video Recorder cho Mac Thu video trên màn hình máy Mac
  • Easy Video Recorder for Mac là công cụ hữu ích giúp bạn ghi lại bất kỳ điều gì mình thực hiện trên màn hình máy tính rất dễ dàng. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm giọng nói của mình vào video nếu muốn để giới thiệu một sản phẩm hay trình bày một ý tưởng nào đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Mac Screen Recorder Studio Công cụ thu video trên màn hình cho Mac
  • Mac Screen Recorder Studio là một ứng dụng chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng máy Mac ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình cùng với nhiều chức năng chỉnh sửa video chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm đầu ra có chất lượng cao.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️