🖼️
  • Webroot Mobile Security for Android
  • Mobile Security for Android bảo vệ người dựa trên công nghệ truyền thống của Webroot, kết hợp với điện toán đám mây và công nghệ quyét URL nhằm ngăn chặn các mối đe dọa, đánh giá sự an toàn của các liên kết web trước khi người dùng nhấp vào chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Webroot Internet Security Essentials 2011
  • Với Webroot Internet Security Essentials, bạn có thể giữ cho máy tính của bạn được bảo vệ mà không bị mất tốc độ. Nó tải và bảo vệ nhanh hơn, đòi hỏi không gian đĩa ít hơn, và không tạo ra sự nhầm lẫn với một tình trạng quá tải của các tính năng không cần
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Webroot Desktop Firewall
  • Các loại phần mềm độc hại luôn chờ cơ hội để tấn công hệ thống máy tính khi nối kết internet. Vì vậy, việc thiết lập các phòng tuyến nhằm hạn chế tác hại của chúng là điều nên thực hiện.
  • Xếp hạng: 4 27 Phiếu bầu
Có tất cả 15 phần mềm.