🖼️
  • Age of Caves cho Android

    Game idle Kỷ nguyên đồ đá
  • Age of Caves là một game idle RPG lấy bối cảnh là kỷ nguyên đồ đá kể về một nhóm người nguyên thủy sống trong một bộ lạc thời tiền sử, phụ thuộc vào săn bắn để tồn tại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu