🖼️ YouTube Picture in Picture (Beta) 0.6 Ứng dụng vừa xem YouTube vừa làm việc

🖼️
  • Phát hành: Willy Will
  • YouTube Picture in Picture là ứng dụng hỗ trợ trên trình duyệt Google Chrome cho phép người dùng vừa thao tác vừa xem YouTube dễ dàng bằng cách hiển thị 1 cửa sổ pop-up (hay 1 trình phát) lên trên nền web.
  • windows Version: 0.6.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 359