🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Cleanup For iOS Loại bỏ nhiều địa chỉ liên lạc nhanh chóng
  • Cleanup giúp loại bỏ nhiều địa chỉ liên lạc trong danh bạ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần chọn địa chỉ liên lạc muốn loại bỏ và nhấp vào nút “Delete” là sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu