🖼️
  • Wineskin Winery

    Phần mềm chạy ứng dụng Windows trên Mac
  • Wineskin Winery là một phần mềm mã nguồn mở giúp chạy ứng dụng Windows trên Mac một cách nhanh chóng và đơn giản. Các ứng dụng trên Windows sẽ không còn xa vời với người dùng Mac khi có Wineskin Winery.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Wine for Linux

  • Nhóm phát triển của Wine đã phát hành Wine 1.3.8. Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ chạy các ứng dụng dành cho Windows trên nền Linux/Unix này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu