🖼️
  • SnapNDrag for Mac Ứng dụng chụp màn hình
  • SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản giúp việc tạo bản chụp màn hình trở lên dễ dàng hơn. Chỉ cần kích một nút để chụp rồi kéo kết quả vào một ứng dụng khác hoặc vào Finder...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SizzlingKeys 4.0 for Mac OS X
  • SizzlingKeys - bạn đã bao giờ tự hỏi có thể tạm dừng các ứng dụng liên quan đến iTunes trong khi đang phải xử lý công việc khác? SizzlingKeys sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • EasyBatchPhoto 3.0 for Mac
  • EasyBatchPhoto là một phần mềm sẽ giúp bạn không tốn nhiều thời gian vào những công việc lặp đi lặp lại này bằng việc xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hình ảnh chỉ với một kéo-thả duy nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu