🖼️
🖼️
🖼️
  • Reshaping Mars Game xây thành phố trên sao Hỏa
  • Reshaping Mars là game mô phỏng xây dựng thuộc địa mới trên sao Hỏa. Hãy bắt tay vào thu thập tài nguyên, tích trữ lương thực, tiếp nhận người nhập cư và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️