🖼️ AIVC cho Android 3.2 Phần mềm điều khiển bằng giọng nói

🖼️
  • Phát hành: YourApp24
  • AIVC (Artificial Intelligent Voice Control) là phần mềm điều khiển bằng giọng nói thông minh nhân tạo.
  • android Version: 3.2
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.954