🖼️
🖼️
🖼️
 • Startup Defender

  Quản lý khởi động
 • Startup Defender là chương trình nằm trong khay Windows với chức năng quản lý và theo dõi những chương trình tự khởi động mà bạn không hề biết đến.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • SafeKeeping

 • SafeKeeping là phần mềm được thiết kế để giữ cho thông tin cá nhân và quyền riêng tư khỏi bất kì ai bạn không muốn cho họ biết.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Start Menu Organizer

 • Easy Start Menu Organizer là một công cụ để sắp xếp và loại bỏ Start Menu dễ dàng. Phần mềm này giúp bạn dễ dàng sắp xếp các ứng dụng thành các nhóm thư mục.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Watermarker

  Đóng dấu bản quyền lên ảnh
 • Easy WaterMaker giúp bạn thêm những đoạn văn bản trong suốt và hình ảnh thủy ấn vào bất kỳ một tấm ảnh nào để bảo vệ chúng khỏi bị phân phát mà không có bản quyền.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu