🖼️
 • PDF Checkpoint
 • Tự động tiến trình làm việc PDF với khả năng xử lý theo nhóm mạnh mẽ: chuẩn bị, định tuyến kết quả, xuất theo định dạng ảnh, chia, giảm kích cỡ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BatchOutput DOC for Mac
 • BatchOutput DOC sẽ tự động in và tạo file PDF từ Microsoft Word. Chỉ cần thêm các file Word vào danh sách của BatchOutput DOC, chỉnh sửa cài dặt và phần mềm này sẽ tự động thực hiện các công việc còn lại...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Deliver Express for Mac
 • Deliver Express tự động chuyển file với tính năng xử lý folder. Deliver Express thực sự là một giải pháp dành cho doanh nghiệp, cũng như người dùng cá nhân...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Graphic Inspector for Mac
 • Graphic Inspector cũng cấp thông tin mở rộng trên toàn bộ folder ảnh và các file đồ họa, giúp định vị các vấn đề có thể xảy ra dựa vào các rule được người dùng xác định...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Deliver for Mac
 • Deliver là một giải pháp hoàn hảo trong việc gửi và chia sẻ các file qua Internet và mạng cục bộ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File Courier for Mac
 • File Courier giúp phân phát các file tới các địa điểm lưu trữ từ xa hoặc khu vực, gửi tự động thông báo bằng email, nén các file và tạo hiển thị PDF độ phân giải thấp cũng như một số tính năng chuyên nghiệp cao cấp khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BatchOutput Server for Mac
 • BatchOutput Server giúp tự động hoàn toàn InDesign của toàn bộ công ty bằng cách xử lý các file từ hot folder...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LinkOptimizer for Mac
 • LinkOptimizer là một giải pháp tự động hóa tiến trình công việc cho Adobe InDesign.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu