PDF Split & Merge

Tải về
3 (1) Vertx Systems Dùng thử 581 Dung lượng: 3,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/NT

PDF Split & Merge là một ứng dụng cho phép bạn chia nhỏ, sáp nhập tập tin PDF. Đồng thời ứng dụng này còn cho phép bạn có thể cập nhật, sửa lỗi tập tin PDF.

PDF Split & Merge

- Chia nhỏ tập tin PDF của bạn từ một thành nhiều trang, khi chia nhỏ bạn chọn vị trí lưu các tập tin mới / thư mục. Sau đó bạn có thể xem các tài liệu chia trực tiếp trong các splitter PDF/cửa sổ sáp nhập. Bạn có thể chia theo phạm vi: Chia 1 trang, nhiều trang, hoặc các trang lẻ/chẵn.

- Sáp nhập tập tin PDF bao gồm khả năng thêm các tập tin hoặc thư mục, sắp xếp chúng, chỉnh sửa hay xóa chúng. Sáp nhập các tài liệu PDF vào một tập tin PDF duy nhất.

Tuyết Mai (Theo CNet)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 595
  • Lượt tải: 581
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: