Phạm vi dự án Template Phạm vi dự án

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 80,9 KB
  • Lượt xem: 116
  • Lượt tải: 88
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu phạm vi dự án này bao gồm hướng dẫn về những nội dung cần đưa vào tài liệu phạm vi dự án của bạn, cũng như mẹo dùng Word.

Là một phần của bộ thiết kế công việc, mẫu này có mẫu đề xuất dịch vụ phù hợp, hóa đơn và các mẫu chuyên nghiệp khác để giúp tài liệu của bạn sắc sảo hơn.

Phạm vi dự án

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: