Top ứng dụng tải nhiều nhất

Dạy toán 3 Dạy toán 3 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 3

Dạy toán 3
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.685

Dạy toán 2 Dạy toán 2 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 2

Dạy toán 2
 • Phát hành: School@net
 • Dạy Toán 2 là phần mềm được thiết kế dành riêng cho giáo viên, hỗ trợ dạy môn Toán lớp 2. Phần mềm này mô phỏng toàn bộ 167 bài học, bám sát chương trình trong sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 33,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Dạy toán 2 Teaching Math 2 Toán lớp 2 hỗ trợ Dạy Toán Toán Tiểu học
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.424

Dạy toán 1 Dạy toán 1 1.0 Hỗ trợ dạy Toán lớp 1

Dạy toán 1
 • Phát hành: School@net
 • Dạy Toán 1 là phần mềm nằm trong chuỗi các phần mềm Dạy Toán dành cho các lớp khối Tiểu học. Phần mềm mô phỏng toàn bộ các dạng bài tập trong sách giáo khoa Toán 1, bao gồm 45 chủ đề kiến thức khác nhau.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 31,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Dạy toán 1 Teaching Math 1 Toán lớp 1 hỗ trợ Dạy Toán Toán Tiểu học
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.147

Letter Sounds Letter Sounds Phần mềm học Tiếng Anh

Letter Sounds
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.134

Học toán 5 Học toán 5 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 5

Học toán 5
 • Phát hành: School@net
 • Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 34,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 5 Learning Math 5 Toán lớp 5 Toán Tiểu học hỗ trợ học tập
 • Đánh giá: 203
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.276

Học toán 3 Học toán 3 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 3

Học toán 3
 • Phát hành: School@net
 • Học Toán 3 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán lớp 3, bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 35,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 3 Learning Math 3 Toán lớp 3 Toán Tiểu học hỗ trợ học tập
 • Đánh giá: 511
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.012

Học toán 2 Học toán 2 Hỗ trợ Học toán lớp 2

Học toán 2
 • Đánh giá: 121
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.897

Học toán 4 Học toán 4 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 4

Học toán 4
 • Phát hành: School@net
 • Học toán 4 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 35,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 4 Learning Math 4 Toán lớp 4 Toán Tiểu học hỗ trợ học tập
 • Đánh giá: 262
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.408

Học toán 1 Học toán 1 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 1

Học toán 1
 • Phát hành: School@net
 • Học toán 1 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 22 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/ XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 1 Toán lớp 1 học toán lớp 1 Toán Tiểu học hỗ trợ học tập
 • Đánh giá: 179
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.682

Bút chì thông minh Bút chì thông minh 1.0 Phần mềm hỗ trợ học tập

Bút chì thông minh
 • Đánh giá: 273
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.465
Có tất cả 106 phần mềm.