Portable Androsa FileProtector

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 12,9 MB
  • Lượt xem: 484
  • Lượt tải: 473
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Portable Androsa FileProtector là phần mềm di động miễn phí của Androsa File Protector, cho phép bạn mã hóa các loại tập tin khác nhau với các thuật toán mã hóa tiên tiến cộng với mật khẩu bảo vệ.

Androsa FileProtector

Chương trình các cơ chế mã hóa AES 256 bit / 192 bit / 128 bit, TripleDES 192 bit và DES 64 bit để chuyển đổi các tập tin được bảo vệ vào một tập tin AFP. Một khi được bảo vệ, các tập tin được mã hóa chỉ có thể được mở ra với mật khẩu chính xác.

Androsa File Protector tích hợp với Windows Explorer cho phép bạn truy cập thuận tiện từ menu chuột phải, và cũng cung cấp một giao diện kéo và thả để mã hóa / giải mã hàng loạt nhiều file. Các tính năng khác bao gồm xác định độ mạnh yếu của mật khẩu, nén tập tin để giảm dung lượng, xác lập gợi ý đề phòng trường hợp không nhớ chính xác mật khẩu đã thiết lập.

Phần mềm tương thích Windows XP/Vista/7 và Microsoft Net Framework 2.0.

Theo XHTT

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo