PortableApps Suite Lite Edition

Tải về

4,3 (3) PortableApps com Miễn phí 2.398 Dung lượng: 30,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista

Nếu USB của bạn có dung lượng 256 MB, bạn phải dùng PortableApps Suite Lite Edition. Ở bản này, bạn cũng có các chương trình như Standard Edition. Tuy nhiên, chương trình AbiWord Portable (word processor) sẽ thay thế cho chương trình OpenOffice.org Portable.

4,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,4 MB
  • Lượt xem: 2.403
  • Lượt tải: 2.398
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Liên kết tải về