PortableApps Suite Lite Edition

Tải về
  • Đánh giá:
    4,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,4 MB
  • Lượt xem: 2.401
  • Lượt tải: 2.398
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

Nếu USB của bạn có dung lượng 256 MB, bạn phải dùng PortableApps Suite Lite Edition. Ở bản này, bạn cũng có các chương trình như Standard Edition. Tuy nhiên, chương trình AbiWord Portable (word processor) sẽ thay thế cho chương trình OpenOffice.org Portable.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo