Protect EXE 0.4a Beta

Tải về
5 (3) Dirk Paehl Miễn phí 4.595 Dung lượng: 100 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP

Protect Exe 0.4 là một tiện ích miễn phí cho phép bạn đặt mật khẩu để bảo vệ bất kỳ chương trình chạy nào của Windows. Protect Exe 0.4 không tạo ra bất kỳ thay đổi nào đối với việc đăng ký khi khóa các file và cũng không lưu mật khẩu dưới dạng file ẩn một nơi nào đó trên hệ thống. Nó hoạt động của cách mật mã các file exe bằng một từ khóa có độ dài 256 bit. Vì vậy, chương trình hay file chỉ chạy khi nhập đúng mật khẩu.

Protect Exe 0.4 cũng không hoạt động như một quy trình xử lý, do đó, bạn không thể hủy bỏ nó bằng cách sử dụng Task Manager. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, chương trình sẽ tạo một sao lưu dự phòng của file exe mà bạn có thể giữ ở đâu đó trong trường hợp bạn quên mật khẩu của bạn.

Theo XHTT

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 100 KB
  • Lượt xem: 4.606
  • Lượt tải: 4.595
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP
Liên kết tải về

Link Download chính thức: