PsyncX 2.2.2 for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 533
  • Lượt tải: 524
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/X 10.4 Intel/X 10.3/X 10.4 PPC/X 10.3.9
Giới thiệu

PsyncX là một ứng dụng sao lưu cung cấp những chức năng cơ bản mà bạn cần để sao lưu hệ thống. Nó có một lịch trình với ngày giờ cụ thể để chạy hàng tuần. Lịch trình này có thể được vô hiệu hóa nếu bạn chỉ sao lưu một lần.

Tuỳ chọn khác là bạn có thể sao chép hoặc xóa các tập tin sau khi nó được sao lưu. Nếu bạn muốn có một bản sao ổ đĩa hệ thống của bạn, thì khuyên bạn không nên sử dụng tùy chọn này.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.