Antutu 3DBench cho Android Antutu 3DBench cho Android 6.1 Ứng dụng benchmark cảnh test 3D cho điện thoại Android

Antutu 3DBench cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 316

AnTuTu Benchmark cho Android AnTuTu Benchmark cho Android 5.5 Đánh giá hiệu năng thiết bị Android

AnTuTu Benchmark cho Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.823

AnTuTu Benchmark cho iOS AnTuTu Benchmark cho iOS 6.2 Công cụ đo hiệu năng iPhone/iPad

AnTuTu Benchmark cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 860

Battery Saver for Android Battery Saver for Android Quản lý pin hiệu quả

Battery Saver for Android
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.140

AnTuTu Tester for Android AnTuTu Tester for Android 1.3 Kiểm tra thông tin phần cứng điện thoại

AnTuTu Tester for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 704

AnTuTu CPU Master for Android AnTuTu CPU Master for Android Thay đổi tốc độ CPU/GPU

AnTuTu CPU Master for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.433

Smart Profiles for Android Smart Profiles for Android Điều khiển volume

Smart Profiles for Android
 • Phát hành: AnTuTu
 • AnTuTu Smart Profiles là công cụ cho phép bạn điều khiển volumes và cài đặt. Ví dụ như: cuộc họp (im lặng), ngoài trời (to), và điều chỉnh chức năng hệ thống khác, cho phép bạn kích hoạt điện thoại di động vào những dịp khác nhau, các chức năng tương ứng.
 • android
 • Dung lượng: 555 KB
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up
 • Tìm thêm: Smart Profiles 1.2.3 for Android Điều khiển volume
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 533