🖼️ AdwCleaner 7.2 Tìm và xóa các phần mềm quảng cáo độc hại

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152.042

🖼️ Malwarebytes Premium 3.6 Tìm kiếm và tiêu diệt Malware

🖼️
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.933

🖼️ Malwarebytes 3.6 Ngăn chặn malware, ransomware hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.650

🖼️ FileAssassin 1.06 Xóa file bị khóa khỏi hệ thống

🖼️
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.349

🖼️ MalwareBytes Anti-Exploit 0.9 Ngăn chặn lỗ hổng bảo mật

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 222

🖼️ StartUpLite

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.882

🖼️ RegASSASSIN

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.464

🖼️ Portable FileAssassin

🖼️
 • Phát hành: Malwarebytes
 • Portable FileAssassin là phiên bản di động của phần mềm FileAssassin, một ứng dụng có thể xóa bất cứ kiểu file đã bị khóa nào nằm trong máy tính của bạn. Dù các file bị nhiễm độc malware hoặc chỉ là một file cụ thể nào đó đều có thể remove.
 • windows
 • Tìm thêm: FileAssassin Portable FileAssassin 1.06
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 861

🖼️ StartUpLite 1.07

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 699

🖼️ RogueRemover PRO

🖼️
 • Phát hành: Malwarebytes
 • RogueRemover PRO là một tiện ích rất hữu dụng trong việc nhận biết các phần mềm “lưu manh giả danh trí thức”, có nghĩa là RogueRemover PRO sẽ cho bạn biết các phần mềm là spyware thật sự nhưng giả dạng là các trình Anti-spyware
 • windows
 • Tìm thêm: RogueRemover PRO
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.764