FolderDefence Pro FolderDefence Pro

FolderDefence Pro
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • FolderDefence Pro cho phép bạn đặt password để bảo vệ tất cả những gì riêng tư và dữ liệu nhạy cảm trong ổ cứng hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm cho tập tin và thư mục của bạn trở nên không truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng tránh khỏi việc bị chỉnh sửa
 • windows
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
 • Tìm thêm: FolderDefence Pro 1.0.0.35 bảo mật đặt password ẩn thư mục khóa thư mục
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.180

FolderMage Pro 1.0.0.21 FolderMage Pro 1.0.0.21

FolderMage Pro 1.0.0.21
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • Bạn có thể làm cho các tập tin và thư mục của bạn không thể truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng khỏi bị xóa, sửa đổi, thực thi hạn chế với phần mềm này.
 • windows
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / 7
 • Tìm thêm: folder protect lock folder file protection protect protection
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.816

FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.104

OneClick Spyware Expert 1.17 OneClick Spyware Expert 1.17

OneClick Spyware Expert 1.17
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.337