• Công ty: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Website: https://moet.gov.vn/
 • Email: bogddt@moet.gov.vn
 • Điện thoại: (+84) 024 3869 5144
 • Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt: Bộ GD-ĐT) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

 1. Vụ Giáo dục Mầm non.
 2. Vụ Giáo dục Tiểu học.
 3. Vụ Giáo dục Trung học.
 4. Vụ Giáo dục Đại học.
 5. Vụ Giáo dục dân tộc.
 6. Vụ Giáo dục th­ường xuyên.
 7. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
 8. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
 9. Vụ Giáo dục thể chất.
 10. Vụ Tổ chức Cán bộ.
 11. Vụ Kế hoạch - Tài chính.
 12. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi tr­ường.
 13. Vụ Pháp chế.
 14. Vụ Thi đua - Khen thưởng.
 15. Văn phòng.
 16. Thanh tra.
 17. Cục Quản lý chất lượng.
 18. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
 19. Cục Công nghệ thông tin.
 20. Cục Hợp tác quốc tế.
 21. Cục Cơ sở vật chất.
 22. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 23. Học viện Quản lý giáo dục.
 24. Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
 25. Báo Giáo dục và Thời đại.
 26. Tạp chí Giáo dục.

🖼️ Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

🖼️ Công văn 1074/BGDĐT-GDTC Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Danh sách 96 ngành đào tạo đại học tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia vào 96 ngành đào tạo

🖼️

🖼️ Lịch thi THPT Quốc gia năm 2019 chính thức Lịch thi THPT Quốc gia năm 2019 mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

🖼️ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

🖼️ Thông báo 137/TB-HDT Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT Quy định mới về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

🖼️ Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.742

🖼️ Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non, phổ thông công lập

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.070

🖼️ Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

🖼️
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.288
Có tất cả 1371 phần mềm.