Koshy John là một hãng lập trình cá nhân nổi tiếng với rất nhiều phần mềm cải tiến, nâng cấp và tăng tốc hệ thống máy tính hữu ích. Hầu hết hiện đã có hơn 10 triệu lượt tải và khoảng 120.000 lượt thích trên Facebook.

Koshy John là tên trang web, đồng thời cũng là tên nhà lập trình và phát triển. Anh hiện đang nắm giữ vị trí kỹ sư phần mềm tại Microsoft Azure trong nhóm kỹ thuật Cloud and Enterprise của Microsoft tại Redmond, Washington. 

🖼️ Memory Cleaner 2.60 Tối ưu bộ nhớ RAM hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 888.489

🖼️ DiskMax 6.02 Tối ưu hóa hiệu suất máy tính miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.659

🖼️ neoSearch 3.00 Tìm kiếm tập tin và thư mục nhanh trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 932