Microsoft là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia tầm cỡ thế giới của Hoa Kỳ. Tập đoàn này phát triển, gia công, và cấp bản quyền cho các phần mềm phục vụ trong máy tính. Trụ sở chính của Microsoft đặt tại Redmond, Washington, Mỹ.

🖼️ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 5.74 Công cụ gỡ bỏ phần mềm độc hại

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool 5.74 kiểm tra các máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows để tìm kiếm các phần mềm nguy hiểm - bao gồm cả virus Blaster, Sasser, Mydoom- và giúp bạn loại bỏ chúng.
 • windows Version: 5.74
 • Tìm thêm: Malicious Software Removal Tool malicious software remove spyware
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.485

🖼️ Windows 7 Professional (32-bit) Hệ điều hành Windows 7

🖼️
 • Đánh giá: 411
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363.642

🖼️ DirectX 12 9.29 Hỗ trợ đồ họa cho hệ điều hành Windows

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104.331

🖼️ Microsoft Office 2019 Bộ ứng dụng văn phòng Office 2019

🖼️
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.972

🖼️ Microsoft Office 2019 for Mac Bộ ứng dụng văn phòng Office 2019 cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 657

🖼️ Visual Studio Code 1.36 Công cụ chỉnh sửa code miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.848

🖼️ Windows 10 May 2019 Update (1903) Hệ điều hành Windows 10

🖼️
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.807

🖼️ Visual Studio Code cho Mac 1.36 Công cụ soạn thảo và chỉnh sửa code thông minh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

🖼️ Microsoft Excel 2016/2019 Ứng dụng tạo và làm việc với bảng tính Microsoft Excel

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 427.967

🖼️ Windows 1.11 Game vui lấy cảm hứng từ Windows 1.0 và Stranger Things 3

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60
Có tất cả 1440 phần mềm.