• Công ty: Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ OXU Việt Nam.
 • Website: http://oxu.vn/
 • Email: Contact@oxu.vn
 • Điện thoại: 0965.222.665
 • Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới - Thị trấn chờ - Yên Phong - Bắc Ninh

🖼️ Quản lý, tính tiền bàn Bi-a (Bi-da, Billiards) Phần mềm tính tiền giờ chơi các bàn tại quán Bi-a

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 14

🖼️ OHotel 5.2 Phần mềm quản lý nhà nghỉ, khách sạn

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 655