QtADB 0.8.1 Kết nối điện thoại Android và máy tính

Tải về
 • Đánh giá:
  4 15 👨
 • Phát hành:
 • Version: 0.8.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 10,4 MB
 • Lượt xem: 10.871
 • Lượt tải: 16.136
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

QtADB - Kết nối điện thoại Android và máy tính

QtADB là một tiện ích đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt để tạo kết nối giữa điện thoại Android và máy tính của bạn dễ dàng hơn.

Theo softpedia