RGB Swatches Free for iPad 1.0.1 Tạo bảng màu RGB

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 70
 • Lượt tải: 62
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 or later
Giới thiệu

RGB Swatches Free for iPad là ứng dụng tạo bảng màu sử dụng các giá trị RGB, HSB, Grayscale, và Hex.

Tính năng:

 • Lưu tới hơn 20 bảng màu khác nhau
 • Chia sẻ bảng màu qua Email
 • Bảng màu có thể thay đổi
 • Sử dụng biến đổi giữa RGB, HSB, Grayscale, và Hex
 • Undo/Redo thay đổi màu
 • Màu nền thay đổi

Minh Lộc

Liên kết tải về