River Past Audio Converter 7.7

Tải về
  • Đánh giá:
    5 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,7 MB
  • Lượt xem: 5.251
  • Lượt tải: 5.213
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows Vista/Me/2000/XP/98
Giới thiệu

River Past Audio Converter 7.7

River Past Audio Converter là một bộ công cụ chuyển đổi hầu hết tất cả các định dạng audio sang WAV, MP3, WMA, hoặc audio-only AVI. Nó hỗ trợ rất nhiều các định dạng đầu vào, bao gồm chuẩn WAV, MP3, WMA, AIFF, RealAudio, và bộ chưa chuẩn OGG, AIFF, và Unix Audio.

Trích xuất audio từ chuẩn AVI, ASF, WMV, MPEG-1 và MPEG-2, RealMedia, bộ chưa chuẩn QuickTime MOV và MPEG-4.

Tổng hợp

 

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.