🖼️
🖼️
🖼️
 • XArp
 • XArp là một ứng dụng bảo mật, sử dụng các phương pháp tiên tiến để dò tìm tấn công ARP. Tấn công ARP cho phép kẻ tấn công âm thầm nghe trộm hoặc thao tác tất cả các dữ liệu bạn gửi qua mạng.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Certify Ứng dụng quản lý SSL miễn phí cho máy tính
 • Certify là ứng dụng dành cho hệ điều hành Windows sử dụng dịch vụ Let's Encrypt để cung cấp cho người dùng các chứng chỉ SSL đáng tin cậy và miễn phí dành cho các trang web mà mình kiểm soát. Đây là ứng dụng có mã nguồn mở.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • USB-PC LOCK
 • USB-PC LOCK là một ứng dụng bảo mật, có thể bảo vệ máy tính của bạn khỏi người dùng không hợp pháp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Cam Wizard
 • Cam Wizard 10.04 là ứng dụng bảo mật bằng webcam tiên tiến nhất cho các máy tính sử dụng Windows XP.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Intercept X Phần mềm chống virus cho máy tính
 • Intercept X là phần mềm bảo mật cho máy tính có các tính năng toàn diện và mới mẻ. Phần mềm này sẽ ngăn chặn Ransomware trước khi chúng chiếm giữ các tập tin của người dùng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️