🖼️
 • Phát hành: Egerter Software
 • Bedazzled Lite là trò chơi miễn phí. Mục đích là trao đổi 3 hoặc nhiều hơn con số giống nhau trong một hàng hoặc cột. Để trao đổi các khối, hãy kéo mạnh một khối sang trái, sang phải, lên trên hoặc xuống dưới.
 • ios
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 281
🖼️
 • Phát hành: MaximumSoft
 • iSaveWeb Lite for iOS là phần mềm hỗ trợ lưu website yêu thích vào iPhone/iPod Touch và iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 284
🖼️
 • Phát hành: Eknath Kadam
 • Ứng dụng Idioms Lite for iOS giúp người học cải thiện khả năng hiểu và sử dụng thành ngữ tiếng Anh trong hội thoại và giao tiếp hàng ngày.
 • ios Version: 1.7
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 635
🖼️
 • Phát hành: MotionOne
 • FingerFoto Lite for iOS là ứng dụng tạo ảnh cắt dán dễ dàng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 230
🖼️
 • Phát hành: Inkstone
 • QuickReader Lite for iOS là ứng dụng trình đọc sách điện tử eBook đa chức năng, tiện ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 3.6.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61
🖼️
 • Phát hành: eFile
 • eFile Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý tệp tin chuyên nghiệp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49
🖼️
 • Phát hành: VenticentoStudio
 • iAccounts Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình bảo mật và sao lưu dữ liệu an toàn, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24
🖼️
 • Phát hành: Sam Yu
 • xCalendar Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý lịch điện tử thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13
🖼️
 • Phát hành: 8soft
 • 8player Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình phát đa phương tiện chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.11.5
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 954
🖼️
 • Phát hành: esDot Studio
 • FrameShop Lite for iOS là ứng dụng khung ảnh cao cấp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 1.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
🖼️
 • Phát hành: Pocket Watch
 • ActivePrint Lite for iOS là tiện ích in tài liệu chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 11.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 402