🖼️
  • Agrou Game ma sói thế hệ mới

  • Agrou là game Ma sói mới với nhiều sáng tạo về lối chơi. Hãy ngồi quanh đống lửa với bạn bè, đóng vai dân làng, người sói hoặc một nhân vật khác và sử dụng chiến lược để giành chiến thắng!
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Chức năng của các vai trò nhân vật trong Agrou

  • Chức năng của các vai trò trong Agrou - game ma sói tìm kẻ phản bội với nhiều điểm sáng tạo và độc đáo, nhằm tận dụng khả năng và lợi thế riêng biệt để chiến thắng.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu