🖼️
  • Alienautics Game ARPG bảo vệ hành tinh núi lửa
  • Được hỗ trợ bởi máy bay không người lái điều hướng, nhân vật chính trong game Alienautics là Đặc vụ 33 sẽ điều tra sự bất thường trong hành tinh núi lửa. Theo bạn, anh ta sẽ khám phá ra điều gì?
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu