🖼️
 • Phát hành: Jam Soft
 • ASolver là một ứng dụng giải trí hỗ trợ giải rubik một cách nhanh chóng, dễ dàng. Hướng camera của ASolver để quét các mặt của khối Rubik và để nó hướng dẫn bạn từng bước.
 • ios Version: 0.7.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523
🖼️
 • Phát hành: JamSoft
 • Rubik (nhiều người gọi sai là Robic, Rubic hay Rubix) là một khối lập phương dạng cơ học. Nó có nhiều loại gồm Rubik 2x2, Rubik 3x3 và nhiều dạng đặc biệt khác.
 • android Version: 0.7.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 975